Forsiden

Høringssvar fra Fagskolen Innlandet

NOU 2014-14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 06.03.2015

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartementet

 

Vedlagt følger høringsuttalelse fra styret ved Fagskolen Innlandet på NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg.

  

Med hilsen

 

Ivar Lien

95 96 03 43

Vedlegg