Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra Samskipnadsrådet, fellesorganet for Norges 21 studentsamskipnader. 

Vedlegg