Høringssvar fra Norsk medisinstudentforening

Dato: 24.01.2022

Vi takker Kunnskapsdepartementet for å sende ut saken på høring, og for muligheten til å komme med innspill til forskriftendringen. Norsk medisinstudentforening har diskutert saken, og ønsker å komme med følgende innspill:

Vi støtter samtlige av departementets forslag til endringer i utdanningsstøtteregelverket. Vi syns det er svært positivt at Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra inntektstak for studenter som arbeider i helse-og omsorgssektoren. Det er en sektor som fortsatt er preget av unntakstilstand og høyt press. Studentene utgjør dermed en uunnværlig ressurs, og det å få unntak fra inntektstaket for å få utbetalt utdanningsstøtte er et godt tiltak og viktig insentiv for at studentene skal bidra i helse-og omsorgssektoren i denne uforutsigbare tiden.

Vi vil også legge til at vi er svært fornøyd med gjennomslaget i at studentene nå får 100% av strømstøtten som stipend.