Høringssvar fra Film & Kino

Dato: 10.11.2022

Film & Kino ønsker å komme med innspill til et tillegg til den forhåndsdefinerte tiltakslisten som det kan søkes tilskudd for.

3.2.2 Energitiltak

Et viktig og effektivt energibesparende tiltak på kino er å bytte ut eldre xenon projektorer med nye projektorer med laser som lyskilde, eller bytte ut xenon lyskilden i eksisterende projektorer til laser-lyskilde der dette er mulig. En laser-projektor har opptil 70% lavere energibruk enn ordinære xenon projektorer i tillegg til at det er mindre behov for kjøling som også kan gi besparelser på ventilasjon/kjøling av projektoren og dens omgivelser. Besparelsen kun på projektoren kan være opptil 7 kw/h i timen pr sal, noe som med en driftstid på 3000 timer/år kan medføre en besparelse på opptil 21000 kw/h årlig for hver kinosal.

Film & Kino anmoder om at det legges til et punkt på listen over forhåndsdefinerte tiltak for bransjespesifike tiltak som det kan dokumenteres gir vesentlig reduksjon i energiforbruk, og som for eksempel for kinobransjen kan være å skifte fra xenon til laser projektorer.