Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Høringssvar fra NSD - Norsk senter for forskningsdat

Dato: 27.10.2017
Svartype: Uten merknad