Høringssvar fra Det teologiske menighetsfakultet

Forslag til forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - krav til regnskap mv.

Dato: 03.11.2017

Svartype: Med merknad

 

Vi viser til mottatt høringsbrev av 4. september 2017 med tilhørende høringsnotat vedrørende utkast til forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap m.v.

Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet må defineres som virksomhet med enkel organisasjonsstruktur og skal derfor ha «vesentlig mindre krav til rapportering og dokumentasjon» og vil følgelig i mindre grad bli påvirket av forlagene i forskriften.

MF er medlem av Hovedorganisasjonen Virke. MF tilslutter seg i det vesentlige Virke sitt høringssvar.

 

Med hilsen for Det teologiske menighetsfakultet,
Vidar L. Haanes
rektor

Til toppen