Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 29.09.2017
Svartype: Uten merknad