Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Høringssvar fra Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Dato: 21.10.2017
Svartype: Ønsker ikke kommentere