Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Høgskulen i Volda

Dato: 04.07.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg