Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 13.09.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg