Høringssvar fra Ulvestad barneskule as

Svar på høyring om heildekkande ansiktsplagg i utdanningsinstitusjonar

Dato: 14.06.2017

Svartype: Med merknad

 Vi er for eit forbud mot heildekkande ansiktsplagg i alle utdanningsinstitusjonar i Noreg med dei unntaka som er skildra i høyringsteksten.

Vi trur borna vil kjenne seg utrygge på peronar som ikkje viser ansiktet sitt. Vi har ingen tradisjon for dette i Noreg, og det kan også misbrukast i visse høve der ein vil trenge å identifisere personar.