Høringssvar fra Anonym_H2556032_253455

17/2934

Dato: 21.06.2017

Svartype: Med merknad

Jeg støtter forslaget fullt ut. Det er viktig for en god kommunikasjon at man kan se ansiktet på den man snakker med. Mimmik spiller en stor rolle, spesielt i kommunikasjon med barn.  Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, kan selvfølgelig være til hinder for god samhandling og kommunikasjon mellom menneskene i barnehagen eller utdanningsinstitusjonen og kan også gjøre barn utrygge.