Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Anonym_H2556032_282235

uten merknader

Dato: 22.06.2017
Svartype: Med merknad

støtter forslaget