Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Aglo vgs.

rektor

Dato: 23.06.2017
Svartype: Med merknad

Lærerne på Aglo vgs. mener ikke at det er nødvendig med et forbud mot ansiktsplagg. Vi mener at det ikke vil være gunstig med undervisning dersom elever har heldekkende ansiktsplagg, men dersom det blir nødvendig kan dette reguleres i skolereglementet. Vi mener det sender ut feil signaler om vi skal forby noe som ikke er eller ser til å bli noe problem.