Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Organisassjonen for private barnehager i Larvik

Dato: 13.06.2017
Svartype: Uten merknad

OFPB støtter forslaget om forbud mot plagg som dekker ansiktet i barnehager og skoler.