Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Dato: 14.06.2017
Svartype: Uten merknad