Høringssvar fra Leirfjord kommune

Dato: 04.07.2017

Svartype: Uten merknad