Høringssvar fra Anonym H2556032 243882

forbud mot plagg som er helt er delvis dekker ansiktet

Dato: 21.06.2017

Svartype: Med merknad

Vi er enig i høringsforslaget. Vi ønsker at det innføres forbud mot plagg som delvis eller dekker ansiktet.