Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Samfundets skole, Oftenes

Støtter regjeringens forslag om å begrense heldekkende hodeplagg.

Dato: 15.06.2017
Svartype: Uten merknad