Høringssvar fra Samfundets skole, Oftenes

Støtter regjeringens forslag om å begrense heldekkende hodeplagg.

Dato: 15.06.2017

Svartype: Uten merknad