Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringssvar fra Sole barnehage SA

Dato: 12.06.2017
Svartype: Uten merknad