Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 04.11.2020

Trondheim kommune - Høringsuttalelse

Vedlagt:

- komplett høringsuttalelse, Trondheim kommune
- saksprotokoll fra behandling i Formannskapet, Trondheim kommune

Vedlegg