Høringssvar fra Direktoratet for e-helse

Dato: 12.11.2020

Direktoratet for e-helse avgir høringssvar, vedlagt.

Direktoratets høringssvar er også sendt post-mottak elektronsisk.

Vedlegg