Høringssvar fra Pilar - Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern (tidligere RBUP Øst og Sør)

Dato: 12.11.2020

Pilar - kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern (tidligere stiftelsen RBUP Øst og Sør) har tatt høringsnotatet til orientering, og vi støtter forslaget.