Høringssvar fra Molde kommune

Dato: 12.11.2020

Høringssvar - Endring av helse- og omsorgstjenesteloven - innføring av krav om at kommuner og helseforetal skal avtale om hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Molde kommune sin høringsuttalelse er vedlagt i eget pdf dokument.

Vedlegg