Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus

Dato: 13.11.2020

Høringsuttalelse Høring forslag om å innføre krav omat kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Diakonhjemmet Sykehus takker for invitasjonen til å avgi høringssvar i denne saken.

Diakonhjemmet Sykehus støtter intensjonen i høringsutkastet og erkjenner at det er behov for en bedre og mer strukturert og systematisk samhandling mellom kommune og sykehus for å planlegge og utvikle gode tjenester for felles brukere.

Vi er usikre på om en lovendring i seg selv vil bidra til en bedring på området. Vår oppfatning er at etablering av Helsefellesskap vil være tilstrekkelig til å få til de ønskede forbedringene.

Med vennlig hilsen

Adm.dir. Anders Mohn Frafjord

Diakonhjemmet Sykehus