Høringssvar fra Sykehuset Østfold HF

Dato: 29.10.2020

Høringssvaret er felles svar fra Sykehuset Østfold HF og alle kommunene (13) i opptaksområdet (Helsefellesskap Østfold).

Vedlegg