Høringssvar fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for UNN HF og tilhørende kommuner

Dato: 06.10.2020

Opprettelsen av helsefellesskap i helseforetaksområdet representerer en videreføring av eksisterende samarbeid med noe endrede fora og gir også mulighet for å styrke det fagmedisinske samarbeidet mellom helseforetak og kommuner.

Det foreliggende høringsdokumentet beskriver en videreføring av innholdet som i dag ligger i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene. Det er lite substansiell endring.

Forslaget om «konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene» bør etter OSOs oppfatning kunne innarbeides i overordnet samarbeidsavtale. Øvrige endringer foreslås innarbeidet i tjenesteavtalene når disse revideres.