Høringssvar fra Ullensaker kommune

Dato: 09.11.2020

Ullensaker kommune avgir høringsuttalese hvor forslaget til endringer i lov om kommunale helse og omsorgstjenester støttes, og det bemerkes at kravet også bør innarbeides i spesialisthelsetjenestenloven.