Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)