Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 02.11.2020

· NSF støtter intensjonen bak forslaget, men mener det ikke er tilstrekkelig for å sikre mer felles planlegging og tjenesteutvikling mellom kommuner og helseforetak.

· Det trengs tydeligere forventninger og krav til hva kommuner og helseforetak skal samarbeide om og hvordan det bør gjøres.

Det må vurderes hvordan finansielle og pedagogiske virkemidler kan understøtte arbeidet i helsefellesskapene.

Vedlegg