Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Dato: 10.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Statens helsetilsyn med vårt saksnummer 20/1839.

Med vennlig hilsen

Vigdis Malt Marøy,

fagsjef

Vedlegg