Høringssvar fra Stord kommune

Dato: 12.11.2020

Høyringssvar frå Stord kommune

1. Stord kommune støttar framlegg til lovendring. Det er viktig at avtalen om helsefellesskap vert ført vidare. Lovendringa er eit godt grunnlag for å sikra dette.

2. Læringsnettverk for gode pasientforløp kan vera ein god metode å bruka i denne samanhengen.

3. Ved felles planlegging må det bli lagt til rette for representativ brukardeltaking særleg frå dei prioriterte gruppene