Høringssvar fra Nannestad kommune

Dato: 13.11.2020

Nannestad kommune avgir høringsuttalelse hvor forslaget til endring i lov om kommunale helse og omsorgstjenester støttes og det bemerkes at kravet også bør innarbeides i spesialisthelsetjenesteloven.