Høringssvar fra Stiftelsen Verdighetsenteret

Dato: 09.09.2020

Stiftelsen Verdigehtsenteret - omsorg for gamle takker for muligheten til å uttale seg i denne saken.

Vi stiller oss bak forslaget siden vi ser behovet for koordinering av tjenestene for sårbare gamle og alvorlig syke og døende personer, som ønsker å tilbringe så mye tid som mulig i sine egne hjem.

Et eksempel er pasienter med palliative behov som trenger spesialiserte tjenester som hittil bare gis av sykehusbaserte palliative team. Bergen kommune er i ferd med å etablere et palliativt team. Dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid med Haukeland US og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Det er behov for at et slikt team kofinansieres av både helseforetakene og kommunen. Vi ser for oss at lov forslaget vil lette samarbeidet mellom partene.

Mvh Sebastian von Hofacker

Faglig leder, Verdighetsenteret