Høringssvar fra Alver kommune

Dato: 29.10.2020

Vedlegger høringsuttale frå Alver kommune.

Vedlegg