Høringssvar fra Helse Vest RHF

Dato: 13.11.2020

Helse Vest støtter forslaget.

Det er grunn til å anta at en slik formulering vil være styrke for samarbeidet mellom helseforetakene og kommunene i helsefellesskapene.

Helse Vest har bedt om innspill fra de lokale helseforetakene i forbindelse med høringen. Alle helseforetakene har gode kommentarer til høringen og vi vedlegger disse.»

Vedlegg