Høringssvar fra Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser