Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Dato: 10.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Med hilsen
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Espen Mathisen
info@manuellterapi.no
Tlf.: 22 60 14 00

Vedlegg