Høringssvar fra Lederforum helse og omsorg Fosen

Dato: 09.11.2020

Høringssvar fra Lederforum helse og omsorg Fosen, sak 39/2020

Vedtak:

Lederforum helse og omsorg Fosen støtter Trondheim kommunes høringsuttalelse vedrørende forslag om å innføre et lovkrav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

For Lederforum helse og omsorg Fosen

Leena Stenkløv

daglig leder Fosen helse IKS

leena.stenklov@fosen-helse.no