Høringssvar fra Helsefellesskapet i Nordre Trøndelag