Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forslag om endring i regelverket til

Dato: 30.10.2015

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte.

Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlegg