Høring om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høringssvar fra Juridisk Rådgiving For Kvinner (JURK)

FORSLAG TIL ENDRING I REGELVERKET TIL ARBEIDSAVKLARINGSPENGER I FOLKETRYGDLOVEN

Dato: 30.10.2015
Svartype: Uten merknad

Vedlegg