Høringssvar fra RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Høringssvar Forslag til endringer i Folketrygdlovens kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger.

Dato: 01.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg