Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Forslag til endringer i Folketrygdens kapp. II om arbeidsavklaringspenger.

Dato: 01.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg