Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Dato: 27.10.2016

Svartype: Uten merknad