Høringssvar fra Cerebral Parese-foreningen

Høringssvar til forslaget om endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (folketrygdloven, kapittel 11).

Dato: 28.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg