Høringssvar fra Facebook gruppa, Aksjon mot AAP forslag

Ja, til åpen unntaksregel på Arbeidsavklaringspenger (AAP), Nei, til tidsbegrensning

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Sender her med link til underskriftskampanjen som ble startet søndag 16.10.16.

I skrivende stund har det kommet inn 2112 underskrifter.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Thoresen

 

http://www.underskrift.no/vis/6296

Vedlegg