Høringssvar fra Erik Braaten

Langtidssyke står uten stønad slik NAV tolker dagens lovtekst.

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

NAV tolker dagens lovtekst slik at den som er syk i mer enn 52 uker blir stående uten inntekt. Det må gjøres utvetydig at borger som er syk mer enn 52 uker har krav på AAP. Det er ingen annen ytelse tilgjengelig, bortsett fra nedverdigende sosialhjelp. Hvis det ikke er politisk vilje til å sikre langtidssyke inntekt, da bør det annonseres at den som ikke klarer å bli frisk i løpet av de 52 ukene skal termineres.