Høringssvar fra Lisbeth Larsen

Foreslåtte bestemmelser er allerede en del av regelverket for AAP

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

1.  Det foreslås at sykdom skal være en vesentlig årsak til nedsatt arbeidsevne.

Slik er det allerede.  Uten sykdomsdiagnose kan du ikke en gang søke på AAP!

2.  Foreslått utvidelse (!) av perioden mottakeren kan arbeide "til 12 mnd".

Hallo, jeg arbeidet i tiltak i nærmere FEM ÅR før innvilget uføretrygd!

3. Sanksjoner nevnes som noe nytt.

Hallo, nåværende sanksjon er full stans i stønad ved mistanke om brudd på avtalt aktivitet.

Da jeg var i arbeidstiltak PÅ TREDJE ÅRET, fikk jeg trusselbrev fra en ukjent som feilaktig kalte seg min saksbehandler, og skrev at min stønad nå ville bli stanset "hvis jeg ikke snarest kom meg ut i arbeidstiltak".

Noe jeg altså allerede var - på tredje året.  Fakta han som Nav-ansatt hadde full tilgang til.

Heldigvis fikk jeg hjelp fra min saksbehandler den gangen. Hun sa fra til vedkommende, som aldri har gitt meg noen unnskyldning for dette trusselbrevet han helt urettmessig hadde skrevet, sendt og signert.

Men det er forferdelig å få slikt i posten.