Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Sykmelding

Dato: 25.08.2016

Svartype: Med merknad

det som bør gjøres noe med,er dei mange hundre personene som er i dialyse og som kan jobbe fint dei dagene dei ikke er der,velger so klart og vere 100% sykmeldt,for etter 1 år mister dei all rett til noe aap,for dei har vert for lite sykmeldt,so her blir en straffet for og arbeide,i mitt tilfelle som ville jobbe og ver 30% sykmeldt,mister all rett til aap,og videre sykmelding etter 52 uker. Det er takken i norge for og bidra til sammfunnet. Mens dei som sa ja til 100% sykmelding får full aap,men jeg som vil jobbe får null niks,,,,straffet...dette er helt sykt,og overlege på dialyse i ålesund sier det er helt forferdeli aty dei må sykmelde folk 100% for dei skal ha rett til noe etter 52 uker,mens en venter på transplantasjon..